6 listopada br podpisano Memorandum o współpracy w zakresie adaptacji krajobrazu do zmian klimatycznych. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński, Mgr. Jiří Škop dyrektor Rady Strategicznej Regionu Broumowskiego o.p.s. wraz z Daniel Hečko. Zawarte porozumienie jest potwierdzeniem wspólnego zainteresowania w zakresie współpracy przy analizie potencjału krajobrazowego z punktu widzenia retencji wody, minimalizowania erozji gleby i zwiększenia bioróżnorodności w powiązaniu z projektowaniem i realizacją odpowiednich przyjaznych przyrodniczo rozwiązań krajobrazowych.