„Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa”

Przedstawiamy Harmonogram rekrutacji 2024/2025 do Klubu Dziecięcego „Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa” na rok szkolny 2024/2025.

Ustala się harmonogram czynności rekrutacyjnych w terminach:

  • do 16 lutego 2024 r. – składanie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do klubu dziecięcego w roku szkolnym 2024/2025
  • od 4 marca do 29 marca 2024 r. – przyjmowanie kart o przyjęcie dziecka do klubu dziecięcego wraz z odpowiednimi załącznikami i oświadczeniami
  • od 2 kwietnia do 12 kwietnia 2023r. – weryfikacja kart przez komisję rekrutacyjną
  • do 15 kwietnia 2024 – udostępnienie lity dzieci przyjętych i nie przyjętych (wraz z listą rezerwową)
  • do 30 kwietnia 2023 – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna woli przyjęcia dziecka do klubu dziecięcego

Niezbędne dokumenty umieszczone zostały na stronie:

https://akademiamisiowa.bip.gov.pl/…/regulamin-i…

Gmina Mieroszów