Wykonano budowę kolektora sanitarnego z przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej.

Ułożono nawierzchnię bitumiczną, trwają prace związane z budową chodników. Termin realizacji do 30 kwietnia 2024. Przed nami ogłoszenie przetargu na II etap.