5.300,00 PLN oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich z Golińska 6.000,00 PLN za skuteczne pozyskanie środków na lokalne inicjatywy z Programu „Działaj Lokalnie ” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL – Stowarzyszenie „Granica” w Lubawce.