Rynek w Mieroszowie na żywo

Sołectwa

Golińsk
Sołtys: Grażyna Szulc
tel. 74 880-00-17

Rada sołecka:
Jadwiga Nowosad – Przewodnicząca
Małgorzata Kosecka – Z-ca Przewodniczącej
Waldemar Łojko – Członek


Kowalowa
Sołtys: Maja Sadowy,
tel. 601-788-259

Rada Sołecka:
Małgorzata Kamińska-Nowacka – Przewodnicząca
Lucyna Sikora – Z-ca Przewodniczącej
Ryszard Woronko – Członek


Łączna
Sołtys: Maksymilian Fonfara,
tel. 791-885-823

Rada Sołecka:
Jarosław Cydzik – Przewodniczący
Mieczysław Kowalczyk – Z-ca Przewodniczącego
Wiesław Wyka – Członek


Nowe Siodło
Sołtys: Kamila Milewska,
tel. 530-822-480

Rada Sołecka:
Monika Jankowska – Przewodnicząca
Paweł Rychły – Z-ca Przewodniczącej
Agnieszka Petryszyn – Członek


Różana
Sołtys: Józef Kucharski
tel. 74 845-83-99

Rada Sołecka:
Andrzej Kucharski – Przewodniczący
Maria Łazar – Z-ca Przewodniczącego
Kazimierz Zawadzki – Członek


Rybnica Leśna
Sołtys: Urszula Sawińska
tel. 510-337-585

Rada Sołecka:
Zygmunt Antczak – Przewodniczący
Andrzej Kozubek – Z-ca Przewodniczącego
Jadwiga Sawińska – Członek


Sokołowsko
Sołtys: Lidia Frąckowiak
tel. 512-380-406

Rada Sołecka:
Iwona Przybysz – Przewodnicząca
Małgorzata Czachor – Z-ca Przewodniczącej
Dominika Zimnowodzka – Członek


Unisław Śląski
Sołtys: Iwona Bandurska-Szewczyk,
tel. 502-645-658

Rada sołecka:
Dorota Skibska – Przewodnicząca
Anna Macuk – Z-ca Przewodniczącej
Przemysław Nowakowski – Członek


Kamionka
Sołtys: Andrzej Gorczyński
tel. 606-623-834

Rada sołecka:
Zbigniew Szałko – Przewodniczący
Grażyna Witasik – Z-ca Przewodniczącego
Barbara Szałko – Członek