62 tys. zl bezzwrotnego wsparcia na utworzenie stanowiska pracy💪 Zainteresowanych zapraszamy 13 luty, wrocławska 102💚, 15.00. Szczegóły w załączeniu 🫵

WSPARCIE FINANSOWE dla Organizacji Pozarządowych, Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych oraz nowe szanse i wyzwania związane z aktywizacją mieszkańców regionu wałbrzyskiego❗❗❗

📢SPOTKANIE EDUKACYJNE❗

🗓13.02.2024 r. ⏰15.00,

🏠ul. Wrocławska 102

w siedzibie Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, współprowadzącej Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

Każde utworzone stanowisko pracy może uzyskać do:

👉do 32 400 zł celem zakupu środków trwałych, niematerialnych, pokrycia kosztów remontu lokalu,

👉do 2700 zł/mc przez okres 12 miesięcy celem współfinansowania utworzonego stanowiska pracy,

👉do 10 395 zł celem uzyskania wsparcia reintegracyjnego, m.in. kosztów uzyskania pomocy specjalistów, zakupu okularów, aparatu słuchowego, uczestniczenia w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

❗Podczas spotkania przedstawimy:

👉podstawowe zasady i wymagania związane z uzyskaniem statusu Przedsiębiorstwa Społecznego, a następnie funkcjonowania w tej formule przez stowarzyszenia, fundacje, spółki non profit i spółdzielnie socjalne,

👉zasady uzyskiwania wsparcia finansowego, o którym mowa powyżej,

👉wymagania dotyczące realizacji działań reintegracyjnych.

Spotkanie jest skierowane jest do wszystkich zainteresowanych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz spółek non-profit, a w szczególności do podmiotów posiadających status Przedsiębiorstwa Społecznego.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest dokonanie zgłoszenia w formie mailowej 📧fres.org.pl lub telefonicznie ☎74 647 88 90 oraz wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w projekcie (dostępnego podczas spotkania)❗

W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość zaproszenia na spotkanie w innym terminie.