Dane na temat zrealizowanych wskaźników

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z zakończeniem realizacji projektu partnerskiego „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” publikujemy dane na temat zrealizowanych wskaźników:

👍Liderem projektu była Świdnica natomiast projekt realizowany był wspólnie z 15 gminami powiatu świdnickiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 41 mln PLN, wysokość dofinansowania to blisko 29 mln PLN.

Dzięki wsparciu z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 Gmina Mieroszów pozyskała 827.579,87 PLN co bezpośrednio przełożyło się na:

✅Łączną liczbę zmodernizowanych źródeł ciepła – 61 szt.

✅Liczbę wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 4 szt.

✅Liczbę wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 47 szt.

✅Liczbę obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4 szt.

https://www.facebook.com/share/p/VhSVXy77vXwPoZB8