„Cyberbezpieczna Gmina Mieroszów”

Gmina Mieroszów dnia 19 czerwca br. podpisała umowę o powierzenie grantu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Mieroszów ”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Projekt koordynowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym. Wartość projektu 143.300,00 zł, w tym dofinansowanie z UE i budżetu państwa – 134.720,07 zł.

Zaplanowane działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa cyfrowego urzędu poprzez:

✅ Zakup sprzętu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej
✅ Zakup oprogramowania wspierającego bezpieczeństwo i kontrolę dostępu do systemów teleinformatycznych
✅ Audyt KRI oraz szkolenia dla pracowników.

Ewa Kisztelińska
Daniel Skrobacki
Michał Prusak
Burmistrz Andrzej Lipiński