Gmina Mieroszów informuje, że Zarządzeniem Nr 156/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. Burmistrz Mieroszowa wyznaczył na obszarze Gminy Mieroszów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. , które zostało zamieszczone w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie:

http://sbip19.lo.pl/…/zarzadzenie-nr-156-2023…

👉Umieszczanie materiałów wyborczych w innych miejscach będzie skutkować interwencja ze strony gminy lub policji‼️