18 grudnia o godzinie 15: w Klub Senior+ w Mieroszowie , w ramach wydarzenia ,,Akcja Kolacja” Fundacji Biedronka, uczestniczyliśmy w spotkaniu wigilijnym z seniorami, którego celem była integracja społeczna, zapobieganie osamotnieniu.

Realizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie ,,Z Seniorami Łatwiej” w Mieroszowie, prowadzone przez Prezesa Stowarzyszenia Panią Annę Morawską.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas wszystkim seniorom oraz zaproszonym gościom: Przewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa Pani Violettcie Kopka, Zastępcy Burmistrza Mieroszowa Panu Mariuszowi Pawlakowi, Sekretarz Gminy Mieroszów Pani Ewie Kisztelińskiej, Ks. Proboszczowi Stanisławowi Piskorz, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Bogusławie Nawrat, Przewodniczącej Rady Seniorów Pani Marii Chmielnickiej, Pani Marioli Sarneckiej oraz wolontariuszom pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie Pani Iwonie Figzał i Alicji Tempes.

Szczególne podziękowania składamy dzieciom grupa ,,Bławatki” z Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie, za pięknie zaśpiewane kolędy, wychowawcom Pani Alicji Kornalewicz Pani Iwonie Illich oraz Pani Dyrektor Iwonie Scheinke.

Składamy również podziękowania dla Wiktora Kłodziej, który umilił spotkanie koncertem na akordeonie.

Dziękujemy i życzymy Wesołych Świąt