Z okazji 84 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej przedstawiciele Gminy, Rady Miejskiej oraz jednostek złożyli w hołdzie Bohaterom symboliczne wiązanki.

Niech pamięć o tych tragicznych wydarzeniach będzie lekcją dla następnych pokoleń.