LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej w przyszłym roku będzie realizował aż 6 projektów UE promocyjnych, edukacyjnych i nie tylko – dedykowanych podmiotom i gminom zrzeszonym w stowarzyszeniu – w tym również dla Gminy Mieroszów.


Gratulujemy absolutorium i życzymy owocnej współpracy.