📢Dziś Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński podpisał umowę z Wykonawcą ZGKiM Mieroszów Panem Prezesem Krzysztof Kalinowski na remont Kaplicy Cmentarnej zlokalizowanej na Cmentarzu Komunalnym w Mieroszowie.

Remont obejmuje:

▶️ remont dachu

▶️ remont schodów wejściowych zewnętrznych do kaplicy i części gospodarczej

▶️renowację elewacji

▶️ naprawę deformacji nawierzchni ciągu pieszego do kaplicy

▶️ renowację powłok malarskich w kaplicy

Wartość inwestycji wyniesie 236.467,50 PLN

Gmina Mieroszów pozyskała środki w wysokości 217.899,46 PLN z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Wkład własny gminy – 18.568,04 PLN