ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY MIEROSZÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. „ SZLAKIEM DZIKA ”🐗🐗🐗

Konkurs pod patronatem Burmistrza Mieroszowa‼️

ORGANIZATOR

Przedszkole Miejskie w Mieroszowie

CEL KONKURSU

👉Zachęcanie dzieci do rozwijania swojej kreatywności i talentów artystycznych

👉Promowanie zdolności plastycznych wśród dzieci

👉Poznanie własnego regionu, tradycji, obyczajów

TEMAT KONKURSU

Przygotowanie pracy plastycznej prezentującej dzika z nawiązaniem do miejsca zamieszkania – Gminy Mieroszów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych z Gminy Mieroszów w kategorii wiekowej:

• 3-4 latki

• 5-6 latki

2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę plastyczną.

3. Technika dowolna, (rysowanie, malowanie, kolaż etc.), format A3

4. Pracę należy złożyć do Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie do dnia 05.10.2023 r., do godz. 8.00. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do koordynatora konkursu, pani Karoliny Wardzińskiej.

5. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko oraz wiek uczestnika pracy, a także dane kontaktowe rodzica/ opiekuna prawnego dziecka.

6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest podpisać zgodę na udział dziecka w konkursie, przetwarzanie jego danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dla potrzeb konkursu. Zgoda dostępna jest do pobrania na stronie internetowej przedszkola http://przedszkole-mieroszow.pl lub w holu Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie.

OCENIANIE PRAC

1. Prace oceniać będzie jury wyznaczone przez Organizatora konkursu.

2. Oceny będą oparte na kreatywności , oryginalności i zgodności pracy z tematem.

3. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

NAGRODY

1. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się dnia 07.10.2023 r., o godz. 12.00 w Amfiteatrze na Kościelnej Górze w Mieroszowie.

2. Nagrodzone zostaną I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do używania prac uczestników w celach promocyjnych konkursu.

Mamy nadzieję, że konkurs dostarczy dzieciom oraz mieszkańcom naszej gminy dużo radości. Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia‼️.