1 maja upływa 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Polska wstąpiła do UE po transformacji ustrojowej w ramach największego w historii rozszerzenia wraz z 9 innymi państwami.

Bilans obecności Polski w UE jest wyraźnie dodatni i większość Polaków to docenia.

gov.pl