Zestawienie z głosowań Radnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2020 r.

2 kwietnia 2020

głosowanie nad uchwałą Nr XVII_121_2020
głosowanie nad uchwałą Nr XVII_122_2020..
głosowanie nad uchwałą Nr XVII_123_2020