Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzgodnienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020-2025

29 sierpnia 2019 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA_Mieroszów_KD