Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzgodnienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020-2025

11 września 2019 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA_Mieroszów_KD