Rynek w Mieroszowie na żywo

Kontakt

Urząd Miejski w Mieroszowie

Adres: pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
NIP: 886-25-72-810
REGON: 890718260
tel.: 074-84-94-300 do 304
fax: 074 84-94-323
e-mail: urzad@mieroszow.pl
Burmistrz: Andrzej Lipiński
Zastępca Burmistrza: Mariusz Pawlak
Skarbnik: Joanna Błażuk
 
Godziny urzędowania: poniedziałki, wtorki i czwartki od 7:30 do 15:30
środy: od 7:30 do 16:30
piątki: od 7:30 do 14:30

Telefony

1 Andrzej Lipiński Burmistrz 74-84-94-300
2 Mariusz Pawlak Zastępca Burmistrza 74-84-94-300
3 Joanna Błażuk Skarbnik Gminy 74-84-94-331
4 Beata Foryś Kierownik Ref. Oświaty i Kultury 74-84-94-312
5 Aneta Rajter Inspektor ds. działalności gospodarczej 74-84-94-307
6 Łukasz Nowak Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej 74-84-94-315
7 Agnieszka Honisz-Czuba Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej 74-84-94-307
8 Krzysztof Kalinowski Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej – zastępstwo 74-84-94-307
9 Agnieszka Gąsior Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 74-84-94-315
10 Elżbieta Kondratowicz Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – zastępstwo 74-84-94-315
11 Beata Brzezińska Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Interesantów 74-84-94-319
12 Arleta Pacyna Sekretarka 74-84-94-300
13 Marcelina Bareła Sekretarka 74-84-94-300
14 Agnieszka Podgórska Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 74-84-94-330
15 Magdalena Miłosz Inspektor ds. kadr 74-84-94-309
16 Magdalena Ostaszewska Zastępca Skarbnika Gminy 74-84-94-308
17 Agnieszka Niechciał Inspektor ds. księgowości podatkowej 74-84-94-311
18 Beata Szlachta Inspektor ds. księgowości podatkowej – zastępstwo 74-84-94-311
19 Agnieszka Grabska Inspektor ds. finansowych 74-84-94-322
20 Danuta Wizgird Inspektor ds. finansowych 74-84-94-329
21 Irena Sindrewicz Inspektor ds. księgowości podatkowej 74-84-94-313
22 Anna Hołub Inspektor ds. finansowych 74-84-94-311
23 Urszula Kowzan Podinspektor ds. finansowych 74-84-94-322
24 Joanna Leśniak Inspektor ds. wymiaru podatku 74-84-94-313
25 Ewa Cichosz Pomoc administracyjna 74-84-94-329
26 Alina Bandurska Podinspektor ds. finansowych 74-84-94-329
27 Katarzyna Nowak Inspektor ds. finansowych 74-84-94-322
28 Ewelina Potoczek Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 74-84-94-321
29 Kamila Pełka Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 74-84-94-314
30 Agnieszka Górniaczyk Inspektor ds. obywatelskich 74-84-94-314
31 Zbigniew Zaparty Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 74-84-94-310
32 Jakub Stolicki Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 74-84-94-318
33 Marta Winiarska-Pajdak Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 74-84-94-316
34 Monika Łoszak Inspektor ds. gospodarki odpadami 74-84-94-317
35 Paulina Rejkowicz Podinspektor ds. ochrony środowiska 74-84-94-316
36 Katarzyna Sikorska Podinspektor ds. zamówień publicznych 74-84-94-318
37 Daniel Woźniak Konserwator 74-84-94-336
38 Wioletta Drapała Inspektor ds. organizacji pozarządowych i kultury 74-84-94-312
39 Anna Maślankiewicz Inspektor ds. projektów 74-84-94-335
40 Mariola Piwczyńska-Stachura Główny specjalista ds. projektów 74-84-94-335
41 Marta Kaczur Kierownik Ref. Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 74-84-94-335