Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

30 grudnia 2020
Burmistrz Mieroszowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej uprawnionymi podmiotami, na kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
 
formularz_zgloszeniowy_na_czlonka_komisji
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2021r.