Odpowiedź na interpelację dot. możliwości obnizenia niwelety drogi krajowej DK 35 w miejscowości Kowalowa pod wiaduktem kolejowym

26 lutego 2020 odpowiedź na interpelację