Rynek w Mieroszowie na żywo

Interpelacje Radnych

» Interpelacja w sprawie bonifikaty za wniesienie opłat związanych z przekształceniem wieczystego użytkowania w prawo własności

Pobierz treść interpelacji PDF Pobierz odpowiedź na interpelację PDF

czytaj dalej

» Interpelacja w sprawie uporządkowania terenu po usunięciu awarii

Pobierz treść interpelacji PDF Pobierz opdowiedź na interpelację PDF

czytaj dalej

» Interpelacja dotycząca odwodnienia drogi gminnej

Pobierz treść interpelacji PDF Pobierz opdowiedź na interpelację PDF

czytaj dalej

» Interpelacja w sprawie tematu unieszkodliwienia azbestu na terenie Gminy Mieroszów

Pobierz treść PDF Pobierz treść odpowiedzi PDF

czytaj dalej

» Interpelacja w sprawie podwórzy zalewanych przez wody opadowe

Pobierz treść interpelacji PDF Pobierz odpowiedź PDF

czytaj dalej

» Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Wałbrzyskiej w Mieroszowie

Pobierz treść interpelacji PDFPobierz odpowiedź na interpelację PDF

czytaj dalej

1 2