Interpelacje Radnych

» Odpowiedź na interpelację dot. możliwości obnizenia niwelety drogi krajowej DK 35 w miejscowości Kowalowa pod wiaduktem kolejowym
czytaj dalej

» Odpowiedź na interpelację dot. montażu barierki ochronnej
czytaj dalej

» Interpelacja w spr. montażu barierki ochronnej
czytaj dalej

» Odpowiedź na interpelację dot. montażu lustra drogowego
czytaj dalej

» Interpelacja dot. montażu lustra drogowego
czytaj dalej

» Odpowiedź na interpelację w sprawie bezpieczeństwa na DK nr 35
czytaj dalej

» Odpowiedź na interpelację w sprawie montażu progów zwalniających na drodze wewnętrznej przy ul. Wałbrzyskiej w Mieroszowie
czytaj dalej

» Interpelację dotycząca zwiększenia bezpieczeństwa na drodze krajowej DK 35 w Kowalowej,
czytaj dalej

» Interpelacja dot. odbudowy wiaty przystankowej w Kowalowej przy boisku sportowym.
czytaj dalej

» Interpelacja dot. stanu technicznego nowo wybudowanej drogi w Kowalowej na ul. Malinowej
czytaj dalej

» Interpelacja dot. montażu progów zwalniających na drodze wewnętrznej przy ul. Wałbrzyskiej w Mieroszowie działka nr 48/15 Obręb Mieroszów 2
czytaj dalej

» Odpowiedź na interpelację dot. utrzymania i stanu pieszych szlaków turystycznych

Pobierz treść odpowiedzi PDF

czytaj dalej

» Interpelacja dot. utrzymania i stanu pieszych szlaków turystycznych na terenie Gminy Mieroszów

Do pobrania: treść interpelacji (PDF)

czytaj dalej

» Interpelacja w sprawie zamontowania punktów oświetleniowych w Kowalowej

Pobierz treść interpelacji PDF Pobierz odpowiedź na interpelację PDF

czytaj dalej

» Interpelacja dotycząca remontu mostu

Pobierz treść interpelacji PDF Pobierz odpowiedź na interpelację PDF

czytaj dalej

» Interpelacja w sprawie bonifikaty za wniesienie opłat związanych z przekształceniem wieczystego użytkowania w prawo własności

Pobierz treść interpelacji PDF Pobierz odpowiedź na interpelację PDF

czytaj dalej

» Interpelacja w sprawie uporządkowania terenu po usunięciu awarii

Pobierz treść interpelacji PDF Pobierz opdowiedź na interpelację PDF

czytaj dalej

» Interpelacja dotycząca odwodnienia drogi gminnej

Pobierz treść interpelacji PDF Pobierz opdowiedź na interpelację PDF

czytaj dalej

» Interpelacja w sprawie tematu unieszkodliwienia azbestu na terenie Gminy Mieroszów

Pobierz treść PDF Pobierz treść odpowiedzi PDF

czytaj dalej

» Interpelacja w sprawie podwórzy zalewanych przez wody opadowe

Pobierz treść interpelacji PDF Pobierz odpowiedź PDF

czytaj dalej

» Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Wałbrzyskiej w Mieroszowie

Pobierz treść interpelacji PDFPobierz odpowiedź na interpelację PDF

czytaj dalej