Burmistrz Mieroszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

21 grudnia 2020

Burmistrz Mieroszowa ogłasza otwarty  konkursu  ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,   w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  oraz  działań  na  rzecz  kultury, sztuki  i  ochrony  dóbr  kultury i dziedzictwa  narodowego i turystyki,  na  rok  2021.

oświadczenie_otwarte_konkursy

klauzula_informacyjna

ZARZĄDZENIE w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.