Rynek w Mieroszowie na żywo

Zachęcamy do udziału w publicznych konsultacjach online

24 sierpnia 2020
📢Zachęcamy Państwa do udziału w publicznych konsultacjach online prowadzonych przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) w sprawie pokonywania barier w regionach przygranicznych.
🇵🇱🇩🇪🇨🇿Celem konsultacji publicznych jest udział obywateli i kluczowych zainteresowanych stron w debacie, aby uzyskać kompleksowy obraz postępów poczynionych w ciągu ostatnich lat na granicy oraz pozostałych barier, które nadal utrudniają współpracę transgraniczną.
☎️📡Konsultacje będą trwały do 20 września 2020r. oraz będą podstawą do formułowania zaleceń w sprawie przyszłej polityki dotyczącej regionów transgranicznych: