Rynek w Mieroszowie na żywo

WSPÓLNE LEPIENIE I JEDZENIE PIEROGÓW I USZEK

28 listopada 2019

Zbliża się cudowny czas
Kiedy głód się wzmaga w nas😉
Chcemy lepić i zajadać🍴
I życzenia sobie składać🎉
Wszystko razem połączymy –
Na Jarmarku coś stworzymy🎄
Będą uszka i pierogi.
Wszyscy lepić będą mogli
A następnie wszystko zjemy
Za obecność dziękujemy

Zapraszamy serdecznie 14 grudnia, o godz.14.00 na mieroszowski Rynek WSZYSTKICH mieszkańców Gminy Mieroszów, małych i dużych 🥄🎄🍴🎄
Grupa nieformalna “Swojskie wyroby”.
Gmina Mieroszów

Burmistrz Andrzej Lipiński
Mieroszowskie Centrum Kultury