Rynek w Mieroszowie na żywo

Startuje NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH:

1 lutego 2021
📝✅Burmistrz Mieroszowa – Gminny Komisarz Spisowy w Mieroszowie, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
✅NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie:
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., (wg stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.)
✅Termin składania ofert: 01.02.2021 roku do 09.02.2021
✅Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.bip.mieroszow.pl
lub pod numerami telefonów:
☎74 303 000 02
☎74 303 000 03