Rynek w Mieroszowie na żywo

Spotkanie robocze na temat przeciwdziałania bezprawnemu wyjeżdżaniu na tereny lasów gminnych

31 sierpnia 2020

📢28 sierpnia 2020 r w tutejszym urzędzie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zorganizowano spotkanie robocze na temat przeciwdziałania bezprawnemu wjeżdżaniu na tereny lasów gminnych.
🔰W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ochotnicza Straż Pożarna Mieroszów, OSP Sokołowsko, przedstawiciele Komisariatu Policji Boguszów Gorce, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, Nadleśnictwo Wałbrzych, Lasy Państwowe, przedstawiciel osób uprawiających sporty motocrossowe, Sołtys @Nowe Siodło,Mieroszowskie Centrum Kultury przedstawiciele Schronisko PTTK Andrzejówka oraz pracownicy urzędu.
✅Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę mieszkańców zaniepokojonych hałasem, niszczeniem szlaków turystycznych oraz niebezpieczeństwem stwarzanym przez amatorów sportów motorowych.
✅Celem naszego spotkania było znalezienie rozwiązania w sprawie negatywnych skutków uprawiania tego sportu w sposób niekontrolowany.
✅W trakcie dyskusji omówiono:
☑️przepisy obowiązującego prawa “Ustawa o lasach państwowych”, zakazujące wjeżdżania pojazdami mechanicznymi do lasu, dodatkowo, zwrócono uwagę na konieczność zarejestrowania pojazdów i dopuszczenia do ruchu, także przepisy z zakresu organizacji imprez masowych, wydawania pozwoleń, terminy
☑️zwrócono uwagę na zwiększony ruch turystyczny w okresie po pandemii,
☑️motocykliści są również zagrożeniem dla zwierzyny, która nie może sobie znaleźć ostoi i zaczyna wędrować w inne miejsca.
☑️możliwość stworzenia miejsca wyznaczonego przez Gminę czy inne uprawnione instytucje do bezpiecznej jazdy, wskazano dobre praktyki w tym zakresie w regionie jeleniogórskim, zwrócono także uwagę iż na terenie wałbrzyskiej Hałdy taki obszar był już wyznaczony jednak nie jest on wykorzystywany do jazdy.
☑️możliwość utworzenia stowarzyszenia zrzeszającego miłośników tego sportu na terenie Naszej Gminy tak aby nie karać młodzieży, ale równocześnie też znać osoby odpowiadające za grupę sportowców,
☑️dobrze zorganizowana działalność sportowa mogłaby pozytywnie wpłynąć na promocję Gminy
☑️w kontakcie z przedstawicielami przyszłej organizacji zrzeszającej “motocrossowców” pracownicy urzędu poprosili o wskazanie miejsca uprawiania sportu w celu weryfikacji właściciela działki
☑️ustalono, iż kolejne spotkanie odbędzie się za miesiąc kiedy zostanie założone stowarzyszenie oraz gdy gmina będzie mogła zaproponować teren do uprawiania tego typu sportu.
Serdecznie dziękuję za udział wszystkich stron w spotkaniu.
Burmistrz Andrzej Lipiński
Zastępca Burmistrza Mariusz Pawlak