Rynek w Mieroszowie na żywo

Spotkanie przy “okrągłym stole” na temat “Wymarłe uzdrowiska na pograniczu polsko-czeskim”

22 kwietnia 2021
📢Uczestniczymy dziś w spotkaniu przy “okrągłym stole” na temat “Wymarłe uzdrowiska na pograniczu polsko-czeskim”
✅Spotkanie organizowane jest w ramach projektu “Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionu -SPA 4 Development” współfinansowane przez UE ze środków EFRR w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
✅Niezwykle interesująca dyskusja na temat wymarłych uzdrowisk i możliwości dalszego rozwoju
✅Dziękujemy za zaproszenie Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego.