Rynek w Mieroszowie na żywo

Rusza nabór wniosków – dofinansowanie do wymiany starego ogrzewania

9 kwietnia 2021
📢Szanowni Państwo,
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą RM Mieroszowa w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości – Mieszkańcy mogą ubiegać się o dopłaty do wymiany starego ogrzewania na nowe ekologiczne‼
🍀Celem utworzenia dotacji na budowę przyłączy gazowych albo zakup kotłów na gaz lub prąd jest obniżenie zanieczyszczeń powietrza w Gminie Mieroszów.
🍀Głównym źródłem emisji szkodliwych substancji jest niepełny proces spalania złej jakości paliw oraz odpadów w kotłach i piecach małej mocy. Niezbędnym elementem w zwalczaniu szkodliwego zjawiska smogu jest wymiana źródeł ciepła z paliwa stałego na ekologiczne,
🍀Aby zachęcić Mieszkańców do zmiany sposobu ogrzewania Gmina Mieroszów udziela dofinansowania wspólnotom mieszkaniowym oraz osobom fizycznym realizującym zadania inwestycyjne obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
✅ogrzewanie gazowe
✅ogrzewanie elektryczne
✅podłączenie nieruchomości do sieci gazowej
🍀Dotacja celowa może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego, obejmujących:
✅zakup i montaż nowego źródła ogrzewania;
✅zakup, montaż i wymianę lub modernizację instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania;
✅pokrycie kosztów podłączenia do sieci gazowej w zakresie wykonania przyłącza gazowego do budynku.
‼Wysokość dotacji celowej wynosi do 50% poniesionych kosztów brutto, nie więcej niż:
☑️4000 zł brutto w przypadku zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne;
☑️2000 zł brutto w przypadku podłączenia nieruchomości do sieci gazowej.
‼Podstawą udzielenia dotacji celowej jest złożenie pisemnego wniosku według wzoru obowiązującego w Gminie Mieroszów.
‼Nabór wniosków odbywa się od 15 maja do 15 września danego roku.
☎️Szczegóły pod numerem telefonu:
74/3030040