Rynek w Mieroszowie na żywo

Otrzymaliśmy pozytywny wynik oceny formalnej i merytorycznej wniosku na realizację projektu

1 września 2020
📢Gmina Mieroszów otrzymała pozytywny wynik oceny formalnej i merytorycznej wniosku na realizację projektu pt „DOSTĘP WiFi do MIEROSZOWA”.
✅Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 1.1 – Publiczny dostęp dla każdego.
✅Wartość przyznanej dotacji wynosi 64.368,00 PLN z przeznaczeniem na utworzenie w Gminie 11 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu.
🔰Powstaną 3 wewnętrzne punkty dostępu:
1. Mieroszowskie Centrum Kultury
2. Hala Sportowa
3. Klub Seniora w Unisławiu Śląskim
🔰Powstanie 8 zewnętrznych punktów dostępu:
1. Mieroszów Rynek,
2. Mieroszów Góra Parkowa
3. Mieroszów teren w okolicy obiektów sportowych i hostelu
4. Rybnica Leśna teren przy PTTK Andrzejówka
5. Sokołowsko Skwer Kieślowskiego
6. Sokołowsko skrzyżowanie okolice DWD Odrodzenie
7. Golińsk teren przy świetlicy wiejskiej
8. Kowalowa teren przy przystanku autobusowym
🔰Wszystkie lokalizacje uwzględniają wymogi regulaminu konkursu tj prędkość i dostęp łączy internetowych.
🔰Projekt zakończy się 31 maja 2021 r.
🔰Za powstanie i realizację projektu odpowiada Sekretarz Gminy
Pani Ewa Kisztelińska – tel 74 30 30 015
Burmistrz

Andrzej Lipiński