Rynek w Mieroszowie na żywo

Możliwość składania wniosków w konkursie “ŁADNA KAMIENICA”

16 września 2020
🏠Do 31 października 2020 r. można składać wnioski w konkursie “ŁADNA KAMIENICA”‼️
✅Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa nr XVI/113/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustanawiania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Mieroszowa o nazwie „Ładna Kamienica”
▶️właściciele,
▶️współwłaściciele albo
▶️wspólnoty mieszkaniowe –
posiadające budynki niewpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania –
stanowią cenny obiekt kultury materialnej Gminy Mieroszów, wart podkreślenia, upowszechnienia i ochrony, i które:
🔰wykonają prace remontowe lub
🔰modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków mogą ubiegać się o przyznanie nagrody w konkursie “Ładna Kamienica”.
Do przyznania przez komisję konkursową są trzy nagrody finansowe:
I nagroda -10 tys. zł;
II nagroda – 7 tys zł i
III nagroda 5 tys. zł.
Zgłoszenia do nagrody można składać w terminie
od 1 do 31 października 2020 r.
Formularz zgłoszeniowy kamienic do konkursu znajduje się w komentarzu.