Rynek w Mieroszowie na żywo

Kolejny zakup laptopów, tabletów oraz innych urządzeń w ramach Programu ZDALNA SZKOŁA+

9 października 2020
🔰W drugiej edycji Programu ZDALNA SZKOŁA +, Nasza Gmina zakupiła kolejne laptopy, tablety oraz inne urządzenia dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
🔰Dziś zostały one przekazane do Naszych Placówek Oświatowych

Przedszkole Mieroszów,

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sokołowsku,
PSP Mieroszów,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej.
🔰W II edycji projektu udało się nam pozyskać środki finansowe w kwocie 44.980,00 zł, dzięki czemu do naszych jednostek trafiło dziś kolejne
✅5 szt. laptopów z oprogramowaniem,
✅22 szt. tabletów,
✅13 szt. tabletów graficznych oraz
✅24 szt. słuchawek.
🔰Dotychczas na doposażenie naszych placówek pozyskaliśmy w ramach programu „Zdalna Szkoła” środki finansowe w łącznej kwocie 104. 980,00 zł.
🔰Dziękuję Pani Magdalena Kulpinska oraz Tomasz Szulakowski za koordynację projektu oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
🔰“Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, finansowanego
ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020w ramach działania 1. “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.”.
Burmistrz Andrzej Lipiński