Rynek w Mieroszowie na żywo

Kolejny sukces Golińsk Sołectwo!!!

14 kwietnia 2021
‼️ ‼️‼️🌻
LGD Kwiat Lnu opublikowała dziś listę rankingową dofinansowań dla projektów grantowych – Zagospodarowanie miejsc przestrzeni publicznej.
👍Koło Gospodyń Wiejskich w Golińsku w Partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mieroszowie otrzyma środki w wysokości
42.000,00 PLN na projekt “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Golińsku poprzez budowę Skateparku”‼️
👍Wkład własny będzie zabezpieczony przez Gminę Mieroszów
✅Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie tego projektu, w szczególności:
Panu Sołtysowi Golińska Arturowi Wielgusowi oraz Pani Annie Chmielnickiej👍
✅Podziękowania także dla Pani Bożeny Pełdiak oraz całego zespołu LGD Kwiat Lnu.