Rynek w Mieroszowie na żywo

Gmina Mieroszów została zakwalifikowana do realizacji Programów

4 czerwca 2020

🔊Informujemy, że Gmina Mieroszów została zakwalifikowana do realizacji Programów:
„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz
„Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2020.

Na realizację w/w zadań Gmina otrzyma:
9.720,00 zł – „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”
19.392,00 zł – „Opieka wytchnieniowa”

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”skierowany jest:
📌do osób w wieku do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
📌do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Ponadto, których dochód nie przekracza 400% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
📌Wsparcie planowane jest dla 5 osób.

Programu „Opieka wytchnieniowa”to wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
📌dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
📌osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
📌Wsparcie planowane jest dla 5 osób.

Ponadto, w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. na terenie naszej Gminy realizowane będą usługi asystenckie. Wsparcie będzie realizowane przez Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz @Spółdzielnia Socjalna Nasze Wsparcie
Usługi asystenckie skierowane będą do seniorów 60+.

Szczegóły:
☎️748458262

Burmistrz Andrzej Lipiński