Rynek w Mieroszowie na żywo

Gmina Mieroszów przystąpiła do Programu profilaktyki raka jelita grubego

9 kwietnia 2021
📢Drodzy Mieszkańcy,
Gmina Mieroszów we współpracy z Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach koalicji samorządowej, na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego, przystąpiła do Programu profilaktyki raka jelita grubego.
✅Program realizowany jest przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, oparty na szybkich testach, dzięki którym możliwe jest ilościowe oznaczenie krwi utajonej w kale, niewidocznej gołym okiem.
✅Dla naszej Gminy zostało przekazanych 100 próbek.
✅W programie badań przesiewowych mogą wziąć udział:
☑osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
☑osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
☑osoby w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie w koordynacji z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej “TELLMED” s.c. przy ul. Mickiewicza 1 w Mieroszowie, zorganizował w w/w Przychodni punkt wydawania testów na krew utajoną.
✅Do punktu można się zgłaszać w każdą środę od godziny 8:00 do 12:00.
✅W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu:
☎Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “TELLMED” s.c. przy ul. Mickiewicza 1 w Mieroszowie:
Tel.: 74 845 83 53
☎Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie:
tel.: 748458262