Rynek w Mieroszowie na żywo

Gmina Mieroszów pozyskała środki na zakup Busa dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością

29 czerwca 2021
📢Szanowni Państwo,
🔰Miło mi poinformować, że Gmina Mieroszów pozyskała środki na zakup busa dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
🔰Dotacja w wysokości 84.000,00 zł pochodzić będzie z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III”, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy.
🔰Za przygotowanie dokumentacji projektu pn.:
“Brama do Polski – bez barier” dziękujemy Pani Sekretarz Ewa Kisztelińska
🔰Dziękujemy także za okazaną pomoc Panu Staroście Krzysztof Kwiatkowski oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.
🔰Gmina bardzo potrzebuje nowego środka transportu i jesteśmy pewni, że ten zakup przyczyni się do poprawy jakości życia osób zamieszkujących Naszą Gminę, a korzystających z busa.
Burmistrz Andrzej Lipiński