Rynek w Mieroszowie na żywo

Funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie

28 maja 2020

🔊Szanowni Państwo,

📌W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych w naszej Gminie niniejszym informujemy:

Przedszkole Miejskie w Mieroszowie Przedszkole Mieroszów wznowiło swoją działalność dnia 13 maja 2020 r. i w chwili obecnej uczęszcza do niego 21 dzieci. Wdrożone zostały wszystkie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Odział Maluchów w Przedszkolu Miejskim rusza w dniu 01 czerwca 2020 r.

25 maja 2020 r. wznowił stacjonarną działalność
Zespół Szkolno–Przedszkolny w Sokołowsku. W chwili obecnej prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla 6 przedszkolaków oraz dla 9 uczniów klas I-III.

Szkoła Podstawowa w Mieroszowie oraz w Kowalowej
nie wznowiły stacjonarnej działalności – rodzice nie deklarowali chęci uczestnictwa dzieci w zajęciach.

Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Mieroszowie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokołowsku pracują zdalnie na terenie tych placówek.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kowalowej nadal pracują zdalnie w miejscach zamieszkania.

Burmistrz Andrzej Lipiński