Rynek w Mieroszowie na żywo

Druga edycja programu “Zdalna szkoła +”

24 czerwca 2020

🔊Druga edycja programu “Zdalna szkoła +” zaowocowała zakupami tabletów, laptopów oraz sprzętem do nauki zdalnej dla naszych mieroszowskich uczniów!

Dzięki dofinansowaniu w kwocie blisko 45.000,00 PLN poprawimy jakość zdalnej nauki.

Koordynatorem projektu ze strony naszej gminy jest
Pani Magdalena Kulpińska
☎️Tel. 743030060