Rynek w Mieroszowie na żywo

Dezynfekujemy miejsca użyteczności publicznej, dziś:

16 października 2020
✔PSP Mieroszów,
✔OPS Mieroszów,
✔Referat Podatków i Opłat Lokalnych
✔Sekretariat Urzędu
✅Realizacja usług – dzięki wsparciu funduszy unijnych wdrażanych przez

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu

oraz pracy przedsiębiorstwa społecznego

Inkubator Pomysłów spółka non profit