Rynek w Mieroszowie na żywo

Dezynfekcja placówek oświatowych w Gminie przed rozpoczęciem roku szkolnego

28 sierpnia 2020
☢Dezynfekcja placówek oświatowych w Gminie przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w trakcie trwa. Od wczoraj ozonowana jest PSP Mieroszów.
Dziś dezynfekcja @Przedszkole Mieroszów
✅Realizacja usług – dzięki wsparciu funduszy unijnych wdrażanych przez Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu oraz pracy przedsiębiorstwa społecznego

Inkubator Pomysłów spółka non profit