Rynek w Mieroszowie na żywo

Czekamy na wnioski organizacji pozarządowych działających na terenie gminy!

28 grudnia 2020
📢📢Do 1️⃣2️⃣ 0️⃣1️⃣ 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ czekamy na wnioski organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mieroszów ‼️
☎️Kontakt pod numerem telefonu:
74/3030065
Burmistrz Mieroszowa ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
✅wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
✅działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
✅w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz
✅działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki na rok 2021.
📢Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie: www.bip.mieroszow.pl (w zakładce: organizacje pozarządowe – konkursy) oraz na www.mieroszow.pl
ZAPRASZAMY