Rynek w Mieroszowie na żywo

Burmistrz Mieroszowa z wotum zaufania i absolutorium!!

30 czerwca 2021
📢‼️
➡️Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Mieroszowa wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku ubiegłym. Na dzisiejszej sesji radni dokonali finansowego podsumowania ubiegłego roku.
➡️Burmistrz przedstawił Raport o stanie gminy Mieroszów za rok 2020, a następnie radni udzieli burmistrzowi wotum zaufania.
Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowali wszyscy radni uczestniczący w tym dniu w obradach.
➡️Radni Rady Miejskiej Mieroszowa tego dnia udzielili także burmistrzowi Andrzejowi Lipińskiemu absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2020. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium również poparli wszyscy radni. Wcześniej jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.
Dziękujemy ‼️
⤵️Poniżej przedstawiamy najważniejsze inwestycje roku 2020, które zostały wysoko ocenione przez Radę: