Rynek w Mieroszowie na żywo

Obniżenie czynszu lokali użytkowych w związku z COVID-19

20 kwietnia 2020

Drodzy Przedsiębiorcy Gminy Mieroszów

📢W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 podjąłem decyzję o obniżeniu czynszu lokali użytkowych należących do miasta, którego celem jest utrzymanie miejsc pracy w tych firmach, które mają do dyspozycji lokale gminne.
Obniżka czynszu nie obejmuje garaży i pomieszczeń gospodarczych.
W dniu dzisiejszym podpisałem Zarządzenie Burmistrza Mieroszowa nr 60/2020 w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Mieroszów w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

📢Z uwagi na ograniczenie prowadzenia działalności najemcy lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Mieroszów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mieroszowa nr 60/2020,
mogą ubiegać się o zastosowanie stawki czynszu miesięcznego w wysokości
1 zł/m2 netto powierzchni lokalu,
za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca br

📌Najemcy zainteresowani tą formą wsparcia powinni złożyć stosowny wniosek
(wzór wniosku poniżej oraz na stronie BIP)

📌Warunkiem uzyskania obniżki jest brak zaległości na dzień złożenia wniosku w podatku od nieruchomości, a ewentualne zaległości z tytułu najmu lokalu i opłat z nim związanych nie przekraczają wysokości miesięcznego naliczenia za ten lokal.

📢Informacja o rozpatrzonym wniosku zostanie przekazana Najemcy drogą mailową.

👉Wypełnione wnioski należy składać
do dnia 30 kwietnia 2020 r.

w formie elektronicznej na adres e-mail:
📌sekretariat@zgkimmieroszow.pl
Informacje na temat wniosków można uzyskać po numerem telefonu:
☎️791760373

👉Z uwagi na termin składania wniosków, faktury, które zostały wystawione na początku kwietnia 2020 r., po rozpatrzeniu wniosku zostaną skorygowane.

Burmistrz Andrzej Lipiński