Rynek w Mieroszowie na żywo

1 grudnia 2020 r. rozpoczynamy realizację projektu pt. „Szansa na lepsze jutro II”

14 lipca 2020
🔰Dziś wspólnie z Panią Skarbnik Joanną Błażuk, Panią Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Marta Jaroszewska oraz Sekretarz Ewa Kisztelińska przygotowujemy niezbędną dokumentację potrzebną do podpisania umowy.
🔰Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
🔰Wdrażany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
🔰Całkowita wartość projektu: 186 819,00 zł
🔰Kwota dofinansowania: 155 667,00 zł
🔰Okres realizacji: 01.12.2020 r. – 31.12.2021 r.
🔰Celem Projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.
Burmistrz

Andrzej Lipiński