Rynek w Mieroszowie na żywo

Telefony

<

1 Marcin Raczyński Burmistrz 74-84-94-300
2 Rafał Dzimira Zastępca Burmistrza 74-84-94-300
3 Iwona Wojciechowska-Zatorska Skarbnik Gminy 74-84-94-331
4 Beata Foryś Kierownik Ref. Oświaty i Kultury 74-84-94-312
5 Aneta Rajter Inspektor ds. działalności gospodarczej 74-84-94-307
6 Danuta Wizgird Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej 74-84-94-315
7 Agnieszka Honisz-Czuba Kierownik Referatu Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej 74-84-94-307
8 Agnieszka Gąsior Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 74-84-94-315
9 Beata Brzezińska Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Interesantów 74-84-94-319
10 Arleta Pacyna Sekretarka 74-84-94-300
11 Marcelina Bareła Sekretarka 74-84-94-300
12 Agnieszka Podgórska Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 74-84-94-330
13 Magdalena Miłosz Inspektor ds. kadr 74-84-94-309
14 Magdalena Ostaszewska Zastępca Skarbnika Gminy 74-84-94-308
15 Alicja Wróbel Inspektor ds. finansowych 74-84-94-322
16 Irena Pajdak Inspektor ds. finansowych 74-84-94-329
17 Urszula Krauze Inspektor ds. wymiaru podatku 74-84-94-313
18 Irena Sindrewicz Inspektor ds. księgowości podatkowej 74-84-94-313
19 Agnieszka Niechciał Inspektor ds. księgowości podatkowej 74-84-94-311
20 Anna Hołub Inspektor ds. finansowych 74-84-94-311
21 Wioletta Szczęsna Inspektor ds. finansowych 74-84-94-322
22 Urszula Kowzan Podinspektor ds. finansowych 74-84-94-322
23 Joanna Leśniak Inspektor ds. wymiaru podatku 74-84-94-313
24 Ewa Cichosz Pomoc administracyjna 74-84-94-329
25 Alina Bandurska Podinspektor ds. finansowych 74-84-94-329
26 Katarzyna Nowak Pomoc administracyjna 74-84-94-322
27 Ewelina Potoczek Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 74-84-94-321
28 Kamila Pełka Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 74-84-94-314
29 Agnieszka Górniaczyk Inspektor ds. obywatelskich 74-84-94-314
30 Zbigniew Zaparty Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 74-84-94-310
31 Jakub Stolicki Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 74-84-94-318
32 Marta Winiarska-Pajdak Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 74-84-94-316
33 Monika Łoszak Inspektor ds. gospodarki odpadami 74-84-94-317
34 Paulina Rejkowicz Podinspektor ds. ochrony środowiska 74-84-94-316
35 Katarzyna Sikorska Podinspektor ds. zamówień publicznych 74-84-94-318
36 Daniel Woźniak Konserwator 74-84-94-316
37 Wioletta Drapała Inspektor ds. organizacji pozarządowych i kultury 74-84-94-312
38 Anna Maślankiewicz Inspektor ds. projektów 74-84-94-335
39 Mariola Piwczyńska-Stachura Główny specjalista ds. projektów 74-84-94-335
40 Marta Kaczur Kierownik Ref. Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 74-84-94-335